Site icon Naciu, Neagu & Asociații – Societate de Avocatură

Altele

Menționăm că am acumulat experiență și în alte domenii în cursul ultimilor 9 ani. Astfel, printre altele:

– am reprezentat asociații de proprietari în raporturi juridice dintre cele mai diverse, de la cele cu propriii membri și până la cele cu autoritățile/instituțiile publice și cele cu dezvoltatorul imobiliar,

– am întocmit „Termeni și condiții” pentru cunoscuți organizatori de festivaluri, evenimente și concursuri,

– am reprezentat persoane fizice în relația cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.),

– am oferit servicii specifice în dreptul energiei și resurselor naturale și în dreptul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale,

– am efectuat demersurile necesare licențierii de instituții financiare nebancare,

– am înființat, în afară de societăți (comerciale), și asociații, printre care și un club de fotbal ce numără zeci de membri,

– am reprezentat cabinete medicale în cazuri de malpraxis,

– am facilitat relația cetățenilor cu organele administrației publice locale din București,

– am intermediat raporturile asiguraților cu asigurătorii obligați la repararea prejudiciului,

– am apărat cu succes debitori executați silit pentru creanțe prescrise,

– am efectuat proceduri dintre cele mai diverse pentru recuperarea de creanțe,

– am reprezentat cetățeni străini (Belgia, Olanda, Israel, Italia) în vederea soluționării chestiunilor apărute în legătură cu România etc.,

– am asigurat asistență și reprezentare în situații litigioase născute din încălcarea dreptului la imagine,

– am apărat drepturi ale cetățenilor izvorâte nu doar din dreptul muncii, ci și din cel al asigurărilor sociale,

– am asistat și reprezentat persoane fizice în raporturi de familie,

– am efectuat demersurile administrative necesare schimbării numelui și/sau prenumelui,

– am reprezentat reclamanți și pârâți în dosare întemeiate pe variate ramuri de drept civil pur.

Exit mobile version