Site icon Naciu, Neagu & Asociații – Societate de Avocatură

Protecția Europeană a Drepturilor Omului

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale reprezintă ultimul refugiu al celor cărora, la nivel național, nu le-au fost respectate drepturile fundamentale prevăzute de C.E.D.O. și protocoalele adiționale (cu titlu de exemplu: plângerea le-a fost tratată în batjocură, cauza nu le-a fost cu adevărat ascultată sau toți cei ce reprezintă puterea de stat au susținut că nu au competența a vă rezolva problema).

Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului presupune, totuși, un anumit grad de responsabilitate din partea petentului, care trebuie să ia în considerare că dosarul său trebuie analizat (integral) în mod riguros, prin raportare la uriașa cantitate de jurisprudență a Curții de la Strasbourg și la termenul de 6 luni (4 luni, atunci când Protocolul nr. 15 va intra în vigoare), calculat de la momentul la care va fi parcurs toate căile de atac prescrise de legislația românească.

Prin urmare, întrucât formularea unei plângeri cu șanse de reușită presupune de cele mai multe ori un volum ridicat de muncă, vă recomandăm ca, în cazul în care doriți să vă adresați C.E.D.O., să ne contactați cât mai repede de la momentul la care veți fi epuizat toate căile procedurale prevăzute de legea română.

Exit mobile version