Drept administrativ

Obținută în cauze analizate de instanțe de toate gradele, experiența acumulată în ramurile ce se regăsesc sub cupola generală a contenciosului administrativ ne ajută să abordăm problemele clienților din toate perspectivele, date fiind implicațiile adesea generale și, deci, delicate ale chestiunilor semnalate.

Dreptul administrativ este, după cum se știe, unul inegalitar, iar partea publică este protejată nu doar de lege (cu titlu de exemplu: procedura plângerii prealabile sau recursul, ca singură cale de atac), dar și de anumite opinii jurisprudențiale.

Recomandarea noastră este aceea de a solicita un punct de vedere de specialitate încă de la momentul apariției problemei în relația cu entitatea publică, deoarece termenele de atacare a actelor administrative (adesea abuzive ori nelegale) sunt, în general, foarte scurte.