Servicii

Experiența dobândită în procese cu niveluri de complexitate dintre cele mai diferite, inclusiv în dosare de sute și chiar mii de file, ne-a făcut să conștientizăm pe deplin unicitatea fiecăruia și, cel mai important, însemnătatea crucială pentru Client.

Din perspectiva avocatului, pentru a vă putea asigura o apărare deplină și efectivă, este esențial să ne prezentați (corect și complet) situația Dumneavoastră cât mai repede din momentul în care vi se aduce la cunoștință acuzația.

Prin urmare, vă recomandăm să nu ezitați a ne contacta, pentru a vă putea ajuta să vă exercitați în mod real drepturile pe care legea vi le oferă.

Având în vedere multitudinea de ramuri de drept, cele mai multe într-o continuă și alertă evoluție legislativă, incidente în activitatea comerciantului, este dincolo de orice dubiu că acesta e obligat să fie cel mai responsabil dintre participanții la viața societății.

De la obținerea personalității juridice și până la încetarea acesteia și de la organizarea internă și până la raporturile cu cocontractanții și cele cu autoritățile și instituțiile publice, comerciantul trebuie să beneficieze de servicii juridice permanente și de calitate: clare, pragmatice și întotdeauna responsabile.

Reprezentând, de-a lungul anilor, de la profesioniști „unipersonali” și până la grupuri de societăți, am creat și dezvoltat o modalitate eficientă de lucru, menită să satisfacă rigorile anterior enunțate: claritate, pragmatism și seriozitate.

În concluzie, oricare ar fi problema pe care o aveți sau pe care doriți să o întâmpinați, vă invităm să ne contactați, pentru a vă putea prezenta soluția optimă.

Obținută în cauze analizate de instanțe de toate gradele, experiența acumulată în ramurile ce se regăsesc sub cupola generală a contenciosului administrativ ne ajută să abordăm problemele clienților din toate perspectivele, date fiind implicațiile adesea generale și, deci, delicate ale chestiunilor semnalate.

Dreptul administrativ este, după cum se știe, unul inegalitar, iar partea publică este protejată nu doar de lege (cu titlu de exemplu: procedura plângerii prealabile sau recursul, ca singură cale de atac), dar și de anumite opinii jurisprudențiale.

Recomandarea noastră este aceea de a solicita un punct de vedere de specialitate încă de la momentul apariției problemei în relația cu entitatea publică, deoarece termenele de atacare a actelor administrative (adesea abuzive ori nelegale) sunt, în general, foarte scurte.

Caracteristica primordială a raportului de muncă este subordonarea angajatului față de angajator. Această sumă de obligații este, însă, corelativă unei multitudini de drepturi conferite salariatului de o serie de acte normative.

Experiența câștigată prin reprezentarea ambelor „tabere” ne-a relevat o realitate ce trebuie conștientizată la nivel general: deși s-au descoperit și creat deja suficiente, angajatorii sunt într-o permanentă căutare de pârgii legale pentru a tranșa în favoarea lor disputele generate de relațiile de muncă cu angajații indezirabili.

Prin urmare, invitația noastră este de a nu lăsa nesancționată nicio nedreptate a angajatorului ori superiorului Dumneavoastră ierarhic, deoarece aceasta poate crea o fisură în raportul de muncă în care sunteți parte, fisură ce se poate extinde și chiar oferi câștig de cauză, într-un final, angajatorului.

Atunci când, ca persoană fizică, semnați pe „linia punctată” pentru a obține ceva în folos personal, intrați pe tărâmul dreptului consumatorilor. Raporturile la care deveniți parte pot fi cu executare imediată (cumpărări de bunuri) sau succesivă (achiziționarea de servicii ce vi se vor presta în cursul mai multor luni sau ani), pot fi foarte importante (creditele bancare) sau mai puțin importante (un aparat nu foarte scump), pot fi generate de semnarea efectivă a unei hârtii sau de acceptarea unei oferte afișate pe internet sau primite chiar prin intermediul SMS-ului.

Deoarece nu aveți decât posibilitatea de a accepta (sau nu) condițiile contractuale impuse de profesionist, în favoarea Dumneavoastră intervine legea, care cenzurează orice comportament nelegal al cocontractantului. Clauzele abuzive nu se pot regăsi doar în contractele de credit încheiate cu băncile, ci în orice contract de adeziune semnat cu o entitate comercială.

Recomandarea noastră este aceea de a supune analizei unui specialist toate contractele ce prezintă importanță pentru Dumneavoastră, întrucât acestea pot conține nu doar prevederi ce oferă o superioritate (nejustificiată) profesionistului, ci si clauze nelegale care vă afectează financiar.

Intrat în vigoare în 2016, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal se va aplica în mod direct pe teritoriul Uniunii Europene.

Acesta consfințește o serie de drepturi (majoritatea preexistente) în ceea ce privește persoanele fizice cărora li se prelucrează datele și prezintă într-o nouă cheie obligațiile operatorilor de date cu caracter personal, mai ales sub aspectul sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor, sancțiuni ce se vor raporta la nivelul cifrei de afaceri.

În consecință, în cazul în care activitatea Dumneavoastră presupune prelucrarea (deci cel puțin obținerea) de date cu caracter personal (clienți, angajați sau persoane fizice aflate într-un alt raport juridic cu Dumneavoastră), vă invităm la o discuție cu privire la obligațiile pe care Regulamentul european vi le impun și la căile de îndeplinire a acestora, așa numita implementare GDPR.

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale reprezintă ultimul refugiu al celor cărora, la nivel național, nu le-au fost respectate drepturile fundamentale prevăzute de C.E.D.O. și protocoalele adiționale (cu titlu de exemplu: plângerea le-a fost tratată în batjocură, cauza nu le-a fost cu adevărat ascultată sau toți cei ce reprezintă puterea de stat au susținut că nu au competența a vă rezolva problema).

Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului presupune, totuși, un anumit grad de responsabilitate din partea petentului, care trebuie să ia în considerare că dosarul său trebuie analizat (integral) în mod riguros, prin raportare la uriașa cantitate de jurisprudență a Curții de la Strasbourg și la termenul de 6 luni (4 luni, atunci când Protocolul nr. 15 va intra în vigoare), calculat de la momentul la care va fi parcurs toate căile de atac prescrise de legislația românească.

Prin urmare, întrucât formularea unei plângeri cu șanse de reușită presupune de cele mai multe ori un volum ridicat de muncă, vă recomandăm ca, în cazul în care doriți să vă adresați C.E.D.O., să ne contactați cât mai repede de la momentul la care veți fi epuizat toate căile procedurale prevăzute de legea română.

Menționăm că am acumulat experiență și în alte domenii în cursul ultimilor 8 ani. Astfel, printre altele:

– am asistat și reprezentat persoane fizice în raporturi de familie,

– am efectuat demersurile administrative necesare schimbării numelui și/sau prenumelui,

– am reprezentat reclamanți și pârâți în dosare întemeiate pe variate ramuri de drept civil pur,

– am asigurat asistență și reprezentare în situații litigioase născute din încălcarea dreptului la imagine,

– am apărat drepturi ale cetățenilor izvorâte nu doar din dreptul muncii, ci și din cel al asigurărilor sociale,

– am efectuat demersurile necesare licențierii de instituții financiare nebancare,

– am înființat, în afară de societăți (comerciale), și asociații, printre care și un club de fotbal ce numără zeci de membri,

– am reprezentat asociații de proprietari în raporturi juridice dintre cele mai diverse, de la cele cu propriii membri și până la cele cu autoritățile/instituțiile publice și cele cu dezvoltatorul imobiliar,

– am reprezentat cabinete medicale în cazuri de malpraxis,

– am intermediat raporturile asiguraților cu asigurătorii obligați la repararea prejudiciului,

– am apărat cu succes debitori executați silit pentru creanțe prescrise,

– am efectuat proceduri dintre cele mai diverse pentru recuperarea de creanțe,

– am reprezentat cetățeni străini (Belgia, Olanda, Israel, Italia) în vederea soluționării chestiunilor apărute în legătură cu România etc.